Весела ваканция!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Съобщение!

Съобщение!

НВО VIII клас!

Съобщение!

Честито дипломиране!

От 16 юни 2017 г. до 22 юни 2017 г. – Подаване на заявление за участие в първо класиране за прием в 8 клас!

Постигнат успех!

Съобщение!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Честит празник на всички деца!

Заключителна изява на Компютърна академия по проект „Твоят час“

Директор на годината!

Наградени ученици!

Постигнат успех!

Успех на всички!

Постигнат успех!