Постигнат успех!

Постигнат успех!

5 октомври – Международен ден на учителя!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Съобщение!

111 години независима българска държава!

Съобщение!

Постигнат успех!

Откриване на новата учебна година!

На 16.09.2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч., откриване на новата учебна година!

Откриване на учебната 2019/2020 година!

Честит празник!

Постигнат успех!

Календар за учебната 2019/2020 г.!

Съобщение!

Съобщение!

Наша гордост!

Постигнати успехи!

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение.

Прием в VIII клас.

Свободни места след 3-то класиране, както следва:

Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой.

Заявления за участие след трети етап се подават

в канцеларията на училището

от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл.

от 8.00 до 16.00 часа.