Седмица на книгата!

Седмица на книгата!

Постигнат успех!

Коледна изложба!

Честита награда!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН

Постигната успех!

Съобщение!

За начало на седмицата на толерантността!

13.11 – 17.11.2017 г. – седмица на толерантността.

Честит празник!

Съобщение!

Постигнати успехи!

Григор Вълчанов – X Б клас, който през цялата година обикаляше Българските състезания и бе винаги на стълбичката! В генералното класиране след всички състезания по спускане заема 3-то място с 324 точки, а в генералното класиране от всички състезания по градско спускане заема 2-ро място с 225 точки!

Съобщение!

Честит празник!

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

Съобщение!