Постигнат успех!

Весели празници!

Благотворителен базар.

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО!

Съобщение!

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

Съобщение!

Празник на руския език

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Поздрав!

Видео от невероятното изпълнение на учениците от III Б клас – поздрав за вече порасналите ученици и техните учители.

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Съобщение!

Постигнат успех!

19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца!

16 ноември – Международен ден на толерантността.

15 ноември – Международен ден без цигарен дим!