Архив на: admin

Съобщение

Уважаеми родители, От 10. 05. 2021 г. до 14. 05. 2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № 384/09.04.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 12. 04. 2021 г. до 30. 04. 2021 г. … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД 09-748/19.03.2021 год. на Министъра на образованието и науката и заповед № 366 от 19.03.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021 г. … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед № РД 09-607 / 11.03.2021 на министъра на МОН, от  15.03.2021 до 26.03.2021 вкл. всички ученици от V до ХІІ клас от  СУ Свети княз Борис І – Асеновград,  ще се обучават от … Има още

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката организацията на учебния процес за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. ще бъде следната: – Учениците от І – ІV клас ще се … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ – Асеновград уведомява всички заинтересовани лица, че на основание заповед № А-2055 / 11.11.2020 г. на Кмета на Община Асеновград за периода от 12. 11. 2020 г. до 22. 11. 2020 г. включително … Има още

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

Уважаеми родители, Информираме Ви, че от 01.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца в 1 клас на СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите от ТУК. Попълнете и изпратете на електронната поща … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Уважаеми родители, Информираме Ви, че от 15.01.2020 г. до 30.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца на 5 и 6 години в подготвителна група към СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение. Прием в VIII клас. Свободни места след 3-то класиране, както следва: Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой. Заявления за участие след трети етап се подават в канцеларията на училището от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл. от … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Свободни места след 3-то класиране

Съобщение

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

Училищен план-прием

Училищен план-прием Заповед Кликнете тук

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Училищен план-прием

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за графика на дейностите по приемането на ученици в СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград  в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година № Вид дейност Срок и време на училищната комисия назначена със заповед  № … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за И Н Ф О Р М А Ц И Я

Информация за VІІ клас – 2017 година

І. В СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград са утвърдени три паралелки държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година./Заповед №РД-06-0-112 /27.03.2017 година на Началника на РУО-Пловдив/  – 2 паралелки – 52 места  с профил «Чужди езици» – … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Информация за VІІ клас – 2017 година

Заповед прием І и V клас

З А П О В Е Д № 412 21.03.2017 година На основание член 259, ал.1   от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.19, ал.1, т.5 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически … Има още

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Заповед прием І и V клас

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за

Съобщение.

Променени са датите на класна работа по математика V – ХІІ клас и по английски език ІХ – ХІІ клас. Новият файл е качен в сайта на училището.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение.

З А П О В Е Д № 219 15.12.2016 година На основание член 259, ал.1 и член 258, ал.1 и във връзка с чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.14, ал.1 от Правилника за създаване,устройството и … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за

Училищен електронен вестник

Коледен брой

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Училищен електронен вестник