Category Archives: Успехи на ученици

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Наградени ученици!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Електронен вестник, брой 5.

Електронен вестник, брой 5.

Постигнат успех!

Постигнати успехи!

В новините на ТВ САТ Асеновград за нас!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Успех на ученици в конкурс за рисунка!

Постигнат успех!

Постигнат успех!