Category Archives: Успехи на ученици

Постигнати успехи!

Григор Вълчанов – X Б клас, който през цялата година обикаляше Българските състезания и бе винаги на стълбичката! В генералното класиране след всички състезания по спускане заема 3-то място с 324 точки, а в генералното класиране от всички състезания по градско спускане заема 2-ро място с 225 точки!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Наградени ученици!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Електронен вестник, брой 5.

Електронен вестник, брой 5.

Постигнат успех!

Постигнати успехи!

В новините на ТВ САТ Асеновград за нас!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Успех на ученици в конкурс за рисунка!

Постигнат успех!