Category Archives: Успехи на ученици

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Повод за гордост! Резултати от матури 2018 г., XII клас! СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград, № 1 за община Асеновград и № 15 за област Пловдив!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнати успехи!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Отборът на СУ „Св. Княз Борис I” е победителят в днешното състезание по пожароприложен спорт!