Category Archives: Успехи на ученици

Постигнат успех!

Повод за гордост! Резултати от матури 2018 г., XII клас! СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград, № 1 за община Асеновград и № 15 за област Пловдив!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнати успехи!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Отборът на СУ „Св. Княз Борис I” е победителят в днешното състезание по пожароприложен спорт!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Нашите киберскаути от V A и V Б клас!