Category Archives: Държавен план-прием 2018/2019 година

Съобщение

Съобщение

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Прием в I клас за учебната 2018/2019 г.

График на дейностите свързани с прием на ученици в подготвителна група за учебната 2018/2019 година

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2018/2019 г.

Съобщение!

Съобщение!

От 16 юни 2017 г. до 22 юни 2017 г. – Подаване на заявление за участие в първо класиране за прием в 8 клас!

Прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за графика на дейностите по приемането на ученици в СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград  в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

Вид дейност

Срок и време на училищната комисия назначена със заповед  № 457/06.04.2017 година

1.

Раздава служебни бележки на учениците с оценките от премните изпити

12.06. -13.07.2017 година

 8,00 – 17,00 часа

2.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

28.06-30.06.2017 година

 8,00 – 18,00 часа

3.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

05.07-07.07.2017 година

8,00 – 18,00 часа

4.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

18.07-19.07.2017 година

8,00 – 18,00 часа

5.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

До 04.09.2017 година

8,00 – 17,00 часа

Информация за VІІ клас – 2017 година

І. В СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград са утвърдени три паралелки държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година./Заповед №РД-06-0-112 /27.03.2017 година на Началника на РУО-Пловдив/ 

– 2 паралелки – 52 места  с профил «Чужди езици» – профилиращи предмети АЕ, НЕ, БЕЛ, Математика.

         – 1 паралелка  – 26 места с профил «Природни науки»- профилиращи предмети Биология  и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия , АЕ

 ІІ.Балообразуващи  предмети:

Профил «Чужди езици»

         1.Три пъти БЕЛ от НВО – 300 точки /Максимален брой точки на изпита по БЕЛ – 100 точки/

         2.Един път Математика от НВО – 100 точки

         3.Един път оценката по БЕЛ от свидетелството от VІІ клас – 50 точки

         4.Един път оценката по АЕ от свидетелството от VІІ клас  – 50 точки

           Максимален брой точки – 500

Профил «Природни науки «

          1. Три пъти БЕЛ от НВО – 300 точки /Максимален брой точки на изпита по БЕЛ – 100 точки/

         2. Един път Математика от НВО – 100 точки

         3. Един път оценката по Биология и здравно образование от свидетелството от VІІ клас – 50 точки

         4. Един път оценката по АЕ от свидетелството от VІІ клас  – 50 точки

           Максимален брой точки – 500     

Превръщане на цифровите оценки в точки от свидетелството  за основно образование /VІІ клас/.

          6 – 50 точки                         1.19 май – БЕЛ – 10 часа – Тест  1 ч. + 1,5ч.

         5-  39 точки                          2.22 май – Математика – 10 часа – Тест  1ч+1,5ч.

         4 – 26 точки                         3.29 май  – АЕ – 10 часа – Тест – 1 час

         3 – 15 точки