Category Archives: УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2019-2020

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение.

Прием в VIII клас.

Свободни места след 3-то класиране, както следва:

Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой.

Заявления за участие след трети етап се подават

в канцеларията на училището

от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл.

от 8.00 до 16.00 часа.

 

Съобщение!

Прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г.!

За вас, седмокласници…

None

Съобщение

Съобщение

Училищен план-прием

Училищен план-прием

Заповед

Кликнете тук