Monthly Archives: май 2017

Заключителна изява на Компютърна академия по проект „Твоят час“

Директор на годината!

Наградени ученици!

Постигнат успех!

Успех на всички!

Постигнат успех!

Изпращане на Випуск 2017!

Изпращане на Випуск 2017!

Постигнат успех!

НВО IV клас!

Постигнат успех!

Електронен вестник, брой 5.

Електронен вестник, брой 5.

Постигнат успех!

Патронен празник – 02.05.2017 г.

Честит празник!