Monthly Archives: март 2018

Наградени ученици!

Пролетна ваканция!

„Ние вече сме грамотни“ – празник на буквите.

Постигнат успех!

„Ние вече сме грамотни“

Постигнат успех!

Награждаване на участниците в конкурс!

Постигнат успех!

Обява!

Прием в I клас за учебната 2018/2019 г.

График на дейностите свързани с прием на ученици в подготвителна група за учебната 2018/2019 година

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2018/2019 г.

Правила за поведение и ценности

Постигнат успех!

30 години от първото отбелязване на Деня на числото π (пи).

14-ти март е световният ден на числото Пи. Денят е избран, тъй като 3,14 представлява подредбата на месеца и деня в календара.
Числото Пи е най-популярната константа в математиката, но малцина знаят, че има хилядолетна история и милиарди цифри след десетичната запетая.
Обозначението π е използвано за пръв път от английския математик Уилям Джонсън през 1706 г. След публикуването на работата на швейцарския математик, физик и астроном Леонард Ойлер, успял да изчисли стойността на пи с точност до 153 знака след десетичната запетая, от 1736 г. насам това обозначение става официално.

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Честит 8 март!

Постигнат успех!

Честит празник!