Daily Archives: 14.03.2018

Постигнат успех!

30 години от първото отбелязване на Деня на числото π (пи).

14-ти март е световният ден на числото Пи. Денят е избран, тъй като 3,14 представлява подредбата на месеца и деня в календара.
Числото Пи е най-популярната константа в математиката, но малцина знаят, че има хилядолетна история и милиарди цифри след десетичната запетая.
Обозначението π е използвано за пръв път от английския математик Уилям Джонсън през 1706 г. След публикуването на работата на швейцарския математик, физик и астроном Леонард Ойлер, успял да изчисли стойността на пи с точност до 153 знака след десетичната запетая, от 1736 г. насам това обозначение става официално.