Monthly Archives: ноември 2018

Съобщение!

Постигнат успех!

19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца!

16 ноември – Международен ден на толерантността.

15 ноември – Международен ден без цигарен дим!

Постигнат успех!

12.11 – 16.11.2018 г. – седмица на толерантността

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Съобщение!

Честит празник!