От 16 юни 2017 г. до 22 юни 2017 г. – Подаване на заявление за участие в първо класиране за прием в 8 клас!