График на дейностите свързани с прием на ученици в подготвителна група за учебната 2018/2019 година