Отборът на СУ „Св. Княз Борис I” е победителят в днешното състезание по пожароприложен спорт!