Октай Йорданов Стефанов

ПРЕПОРЪКА

за Октай Йорданов Стефанов, ученик от ХI

„Б“ клас на СОУ „Свети княз Борис I“ – град Асеновград

от Петя Георгиева Тодорова, учител по Български език и литература в същото училище.

Познавам Октай Стефанов от две години. Преподавам му по Български език и литература,класен ръководител съм на ХІ,Б“ клас.

Ученикът е амбициозен, интелигентен, задълбочен в подготовката си по всички предмети. Учи се отлично. Има подчертан интерес към историята, интересува се от археология.

Октай има дарба в творческото писане. Есетата му по Български език и литература се отличават с оригиналност, показва обща култура по-висока за възрастта. Активен в изработването на проекти, участва в дискусии, презентации.

Ученикът е отговорен, активен в класа, съучениците му го ценят, заради неговата толерантност и възпитание.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.