29.06.2020 г. – Ден на безопасността на движението по пътищата!