Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Училищен план-прием

Училищен план-прием

Заповед

Кликнете тук

Постигнат успех!

Постигнат успех!

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Честито Възкресение Христово!

Наградени ученици!

Пролетна ваканция!

„Ние вече сме грамотни“ – празник на буквите.

Постигнат успех!

„Ние вече сме грамотни“

Постигнат успех!

Награждаване на участниците в конкурс!

Постигнат успех!

Обява!

Прием в I клас за учебната 2018/2019 г.

График на дейностите свързани с прием на ученици в подготвителна група за учебната 2018/2019 година

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2018/2019 г.