Постигнат успех!

Изпращане на випуск 2018 г.!

Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2017/2018 г.

Отборът на СУ „Св. Княз Борис I” е победителят в днешното състезание по пожароприложен спорт!

Патронен празник – 02.05.2018 г.

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Патронен празник – 02.05.2018 г.

Честит патронен празник!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Съобщения!

Нашите киберскаути от V A и V Б клас!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!