Честит празник!

Откриване на учебна 2017/2018 година.

На добър час на всички!

Откриване на новата учебна 2017/2018 година!

Съобщение!

Съобщение!

Календар за учебната 2017/2018 година

Весела ваканция!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Съобщение!

Съобщение!

НВО VIII клас!

Съобщение!

Честито дипломиране!

От 16 юни 2017 г. до 22 юни 2017 г. – Подаване на заявление за участие в първо класиране за прием в 8 клас!

Постигнат успех!

Съобщение!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!