Съобщение!

Съобщение!

Наша гордост!

Постигнати успехи!

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение.

Прием в VIII клас.

Свободни места след 3-то класиране, както следва:

Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой.

Заявления за участие след трети етап се подават

в канцеларията на училището

от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл.

от 8.00 до 16.00 часа.

 

Постигнат успех!

Съобщение!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Весела ваканция!

Прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г.!

24 юни – Еньовден!

Успех на VII клас!

Здравей, ваканция в III Б клас!

За вас, седмокласници…

None

Постигнат успех!

Постигнат успех!

Весела ваканция за учениците от III A клас!

Постигнат успех!