СУ “Свети княз Борис І” – Асеновград, е едно от най-старите учебни заведения и през 2007 г. чества 100-годишния си юбилей. Голяма част от жителите на Асеновград са преминали през класните стаи на това учебно заведение, което има традиции и славата на елитно и дава солидна подготовка на възпитаниците си.

Химн на училището


1907/1908 г. Поставя се началото на гимназиалното образование в Станимака. В летописната книга на училището е отбелязано, че се открива четвърти клас, който е първи гимназиален клас.

1912/1913 г. След прекъсване към Станимашката смесена прогимназия се открива първи и втори гимназиален клас за момчета и момичета. Учебните занятия се водят в собствена сграда /бившият междуучилищен център/.

1916 г. С протоколно решение 20 от 15. ІV. 1916 г. е определен за патронен празник на училището 2 май - "Свети цар Борис І" Оттогава училището се нарича "Цар Борис І".

1918/1919 г. Гимназията става пълна и средните класове се отделят.

1933/1934 г. В края на учебната година със заповед на министъра на народната просвета става закриването на гимназията.

1934/1936 г. Откриват само средно реално училище.

1936/1937 г. Възстановява се Държавната смесена гимназия "Свети цар Борис І"– Асеновград.

1945 г. Смесената гимназия се разделя на мъжка и девическа, за да минат на двусменно обучение. Мъжката се нарича "Цар Борис І", а девическата – "Иван Асен ІІ".

1948 г. Мъжката гимназия се премества в новопостроената сграда на ул. "Захари Стоянов", а девическата остава в сградата на ул. "Училищна" № 11.

1950/1951 г. Мъжката гимназия се преименува в Средно смесено училище "Ленин”, а девическата се преименува във "Васил Коларов".

1953/1968 г. В гимназията има и вечерно училище.

1961/1962 г. Става обединението на двете гимназии под името Политехническа гимназия "Ленин".

1971 г. На 28.01. е открито новото крило на гимназията. В една от залите учителят по биология Димитър Ковачев, урежда прекрасна палеонтологична сбирка, която по-късно полага основите на Палеонтологичния музей в Асеновград.

1990/1991 г. Училището връща старото си име "Свети княз БорисІ".

2007 г. СОУ "Свети княз БорисІ" чества 100 години гимназиално образование в Асеновград.