Слава, Борисе, светителю царствен,

Слава на твоята памет света;

род в нощ потънал към ден ти изведе,

идола счупи, въздигна Христа…

Иван Вазов

Името "Свети княз Борис І” Асеновградската гимназия получава още през 1916 г., когато с протоколно решение № 20 от 15 април за патронен празник на училището е определен денят 2 май, когато се чества и Св. княз БорисІ.

През 1950/1951г. гимназията се преименува в Средно смесено училище "Ленин”.

През 1992 г.се възстановява патронът на училището Св. княз Борис І.

Св. княз Борис І с делата си прави държавата ни цивилизована страна – не само с приемане на християнството, но и с условията, които създава за разцвета на християнската книжнина.

На 8 май 1997 г. в двора на училището е открит паметник на патрона - дело на скулптора Петко Москов. Увековечен още един път, Св. княз Борис І ще напомня на поколенията за великия си пример на държавническа и книжовна мъдрост.