Учители по философия
 
Евгени Милков Маринов
 
 
 
Учители по история
 
Снежана Танева Илиева
 
 
 
Учители по география
 
Елина Иванова Русева
 
Костадин Димитров Желязков
 
 
 
Учители по музика
 
Кети Георгиева Стоянова
 
 
 
Учители по изобразително изкуство
 
Йордан Атанасов Москов
 
 
 
Учители по физическо възпитание
 
Геновева Маринова Миткова
 
Запрян Любомиров Йорданов
 
Христо Любомиров Йорданов
 
 
 
Начални учители
 
Венета Кузманова Добрева
 
Ивелина Николова Спилкова
 
Недялка Янкова Петкова
 
Елена Костадинова Георгиева
 
Делка Методиева Генчева
 
Лилия Димитрова Бижева
 
Калина Димитрова Гулева
 
Ваня Хубенова Ташева
 
Марина Владимирова Николова
 
Светослава Димитрова Диновска
 
Златка Вълкова Мишева
 
Мария Кузманова Добрева
 
Христина Петрова Василева
 
 
 
Учители в прогимназия
 
Юлия Василева Чаушева
 
 
 
Административен персонал
 
 Минка Димитрова Костадинова - Касиер-домакин
 
Константин Светославов Васев - Гл. счетоводител
 
 Иван Костадинов Станилов - Общ работник
 
Мария Георгиева Бушева - чистач
 
Гюлназ Алиева Мюмюнова - чистач
 
Димитринка Борисова Калоферова - чистач
 
Надя Стефанова Асенова - чистач
 
Даниела Иванова Станилова - Пазач-портиер
 
 Петър Крумов Иванов - Общ работник
Учители по български език и литература
 
Емилия Георгиева Николова
 
Пепа Василева Петкова-Вълнева
 
Таня Спасова Въткова
 
Галина Ганчева Трайкова
 
 
 
Учители по английски език
 
Зулайха Борисовна Костадинова
 
Златка Йорданова Янева
 
Радина Иванова Червенкова
 
Валя Иванова Трифонова
 
Екатерина Петрова Петкова
 
Атанас Петров Павлов
 
Васил Маринов Върбанов - зам
 
Анелия Георгиева Ставрева
 
Нели Георгиева Делчева - тит
 
 
 
Учители по немски език
 
Нина Константинова Стефанова
 
Благовеста Атанасова Терзиева
 
 
 
Учители по математика
 
Пенка Дим. Горанова-Присадова
 
Христина Иванова Луджева
 
Виолета Георгиева Ставракева
 
Мая Борисова Жекова
 
 
 
Учители по информатика
 
Веселка Димитрова Василева
 
 
 
Учители по физика
 
Шинка Георгиева Налбантова
 
 
 
Учители по химия
 
Татяна Григорова Вълчанова
 
 
 
Учители по биология
 
Йорданка Георгиева Делова
Колективът на СУ Свети княз Борис І
 
Ръководство
 
Павлин Недялков Жеков  – Директор
 
Йорданка Костадинова Биринджиева – заместник директор
 
Румяна Илиева Буцева - педагогически съветник