Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Съобщение

От 21.06.2021 г./понеделник/ до 30.06.2021 г.
учениците от VІІ до ХІ клас се обучават
присъствено на една смяна.
Организацията на учебните занятия
е следната:

Час Продължителност:

1   08:00 – 08:40 ч.

2   08:50 – 09:30 ч.

3   09:40 – 10:20 ч.

4   10:40 – 11:20 ч.

5   11:30 – 12:10 ч.

6   12:20 – 13:00 ч.

7   13:10 – 13:50 ч.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ –
Асеновград уведомява всички заинтересовани
лица, че 17.06.2021 г. /четвъртък/ е неучебен
ден.Училището организира Ден на отворените
врати – събитие, при което входът е свобовен
за всички желаещи да станат съпричастни към
работата и постиженията на учениците и учителите.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

1 юни – Международен ден на детето!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за 1 юни – Международен ден на детето!

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на училището уведомява
всички заинтересовани лица, че организацията
на образователния процес за периода от
31. 05. 2021 г. до 30. 06. 2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:20 часа;

– Учениците от V – VІІІ клас ще се обучават
присъствено с начален час 7:30 часа;

– Учениците от ІХ – ХІ клас ще се обучават
присъствено с начален час 13:30 часа;

Учебните занятия се провеждат по утвърденото
седмично разписание за втория учебен срок.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Честит празник!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Честит празник!

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС

График за ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС

Ден на таланта!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Ден на таланта!

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани лица,
че на основание заповед № РД 09-2118 от
28.08.2020 г. на Министъра на образованието
и науката 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. са
неучебни дни във връзка с провеждането на
ДЗИ по БЕЛ и втори ДЗИ по избор.
20.05.2021 г. също е неучебен ден.Онлайн ще
се проведе Ден на таланта.
24 май – Денят на българската просвета и
култура и 25.05.2021 г. са неучебни дни.
Във връзка с динамичната епидемиологична
обстановка честването на 24-ти май ще
се отбележи с празничен концерт от
10:30 часа пред НЧ „Родолюбие“ – Асеновград.
Каним всички желаещи на празничния концерт!

От Ръководството на училището

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Изпращане на Випуск 2021!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Изпращане на Випуск 2021!

Съобщение

Уважаеми родители,
От 10. 05. 2021 г. до 14. 05. 2021 г. присъствено се обучават учениците
от 5, 6, 9, 11 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час
40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 7, 8 и 10 се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Патронен празник на СУ „Свети княз Борис I“ – Асеновград

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Патронен празник на СУ „Свети княз Борис I“ – Асеновград

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнати успехи!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнати успехи!

Съобщение

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви, че на основание заповед
№ РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на
здравеопазването и заповед № 384/09.04.2021 г.
на Директора на училището организацията на
учебния процес за периода от 12. 04. 2021 г.
до 30. 04. 2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:40 часа;
– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават
по график, както следва:
•От 12. 04. 2021 г. до 23. 04. 2021 г. –
присъствено се обучават учениците от 7, 8
и 10 клас с начален час 13:30 часа с
продължителност на учебния час 40 минути
по седмично разписание за втория учебен
срок. През този период учениците от 5, 6,
9, 11 и 12 клас се обучават от разстояние
в електронна среда с начален час 8:00 часа и
продължителност на учебния час 30 минути.

•От 26. 04. 2021 г. до 29. 04. 2021 г. –
присъствено се обучават учениците от 5, 9
и 12 клас с начален час 13:30 часа с
продължителност на учебния час 40 минути
по седмично разписание за втория учебен
срок. През този период учениците от 6,7,8,
10 и 11 клас се обучават от разстояние в
електронна среда с начален час 8:00 часа и
продължителност на учебния час 30 минути.

Присъственото обучение на учениците от
І до ХІІ клас ще се провежда при стриктно
спазване на противоепидемичните мерки.

От Ръководството на училището

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение