Коледна магия в СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Коледна магия в СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград

Ден на народните будители.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Ден на народните будители.

Важно съобщение

Важно съобщение – относно обучението в електронна среда!

Прочетете тук…

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Важно съобщение

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

5 октомври – Денят на учителя

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за 5 октомври – Денят на учителя

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ –
Асеновград уведомява всички заинтересовани лица,
че учебната 2021/2022 година ще бъде открита
на 15.09./сряда/ в 10.00 часа. Във тази връзка
всички ученици от І, V, VІІІ и ХІІ клас трябва
да бъдат в 9.45 часа в двора на училището, за да
участват в тържественото откриване.
Учениците от другите класове на 15.09. ще
присъстват в училище по следния график:
ІІ – ІV клас – от 11:00 до 11:40 часа;
VІ – VІІ клас – от 11:15 до 11:45 часа;
ІХ – ХІ клас – от 12:15 до 13:00 часа.
Учениците ще влизат от източния вход на
училищната сграда при спазване на всички
противоепидемични мерки.

През учебната 2021/2022 година училището ще
осъществява двусменен режим на обучение на
учениците.

През месец септември 2021 г. графикът
е следният:
Първа смяна: ІХ – ХІІ клас;
Втора смяна: V – VІІІ клас.
Здрава, спокойна и успешна учебна 2021/2022
година!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

1 клас – родителска среща

Уважаеми родители на първокласници!
На 10.09.2021 ще се проведе родителска среща, на която ще получите
указания за учебната година на вашите ученици.

Заповядайте в 17.20 в каб. 207 (1 Б клас) и каб. 210 (1 Б клас).

Носете химикал.
Заради епидемичната обстановка е уместно присъствието само на един от
родителите.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за 1 клас – родителска среща

Информация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в I и VIII клас

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпуска независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас, издадено от училището;
копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 3121 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес https://edelivery.egov.bg , раздел “Заяви еУслуга”, Агенция за социално подпомагане.

Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Информация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в I и VIII клас

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Съобщение

От 21.06.2021 г./понеделник/ до 30.06.2021 г.
учениците от VІІ до ХІ клас се обучават
присъствено на една смяна.
Организацията на учебните занятия
е следната:

Час Продължителност:

1   08:00 – 08:40 ч.

2   08:50 – 09:30 ч.

3   09:40 – 10:20 ч.

4   10:40 – 11:20 ч.

5   11:30 – 12:10 ч.

6   12:20 – 13:00 ч.

7   13:10 – 13:50 ч.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ –
Асеновград уведомява всички заинтересовани
лица, че 17.06.2021 г. /четвъртък/ е неучебен
ден.Училището организира Ден на отворените
врати – събитие, при което входът е свобовен
за всички желаещи да станат съпричастни към
работата и постиженията на учениците и учителите.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година.