Архив на: admin

Съобщение

От 21.06.2021 г./понеделник/ до 30.06.2021 г. учениците от VІІ до ХІ клас се обучават присъствено на една смяна. Организацията на учебните занятия е следната: Час Продължителност: 1   08:00 – 08:40 ч. 2   08:50 – 09:30 ч. 3   09:40 – 10:20 … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ – Асеновград уведомява всички заинтересовани лица, че 17.06.2021 г. /четвъртък/ е неучебен ден.Училището организира Ден на отворените врати – събитие, при което входът е свобовен за всички желаещи да станат съпричастни към работата … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на училището уведомява всички заинтересовани лица, че организацията на образователния процес за периода от 31. 05. 2021 г. до 30. 06. 2021 г. ще бъде следната: – Учениците от І – ІV клас ще се обучават присъствено с начален … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС

График за ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на основание заповед № РД 09-2118 от 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. са неучебни дни във връзка с провеждането на ДЗИ по БЕЛ и втори ДЗИ по … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение

Уважаеми родители, От 10. 05. 2021 г. до 14. 05. 2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № 384/09.04.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 12. 04. 2021 г. до 30. 04. 2021 г. … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД 09-748/19.03.2021 год. на Министъра на образованието и науката и заповед № 366 от 19.03.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021 г. … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед № РД 09-607 / 11.03.2021 на министъра на МОН, от  15.03.2021 до 26.03.2021 вкл. всички ученици от V до ХІІ клас от  СУ Свети княз Борис І – Асеновград,  ще се обучават от … Има още

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката организацията на учебния процес за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. ще бъде следната: – Учениците от І – ІV клас ще се … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ – Асеновград уведомява всички заинтересовани лица, че на основание заповед № А-2055 / 11.11.2020 г. на Кмета на Община Асеновград за периода от 12. 11. 2020 г. до 22. 11. 2020 г. включително … Има още

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

Уважаеми родители, Информираме Ви, че от 01.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца в 1 клас на СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите от ТУК. Попълнете и изпратете на електронната поща … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Уважаеми родители, Информираме Ви, че от 15.01.2020 г. до 30.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца на 5 и 6 години в подготвителна група към СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение. Прием в VIII клас. Свободни места след 3-то класиране, както следва: Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой. Заявления за участие след трети етап се подават в канцеларията на училището от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл. от … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Свободни места след 3-то класиране

Съобщение

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

Училищен план-прием

Училищен план-прием Заповед Кликнете тук

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Училищен план-прием

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за графика на дейностите по приемането на ученици в СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград  в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година № Вид дейност Срок и време на училищната комисия назначена със заповед  № … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за И Н Ф О Р М А Ц И Я

Информация за VІІ клас – 2017 година

І. В СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград са утвърдени три паралелки държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година./Заповед №РД-06-0-112 /27.03.2017 година на Началника на РУО-Пловдив/  – 2 паралелки – 52 места  с профил «Чужди езици» – … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Информация за VІІ клас – 2017 година

Заповед прием І и V клас

З А П О В Е Д № 412 21.03.2017 година На основание член 259, ал.1   от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.19, ал.1, т.5 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически … Има още

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Заповед прием І и V клас