Архив на: admin

СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

Уважаеми родители, Информираме Ви, че от 01.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца в 1 клас на СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите от ТУК. Попълнете и изпратете на електронната поща … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Уважаеми родители, Информираме Ви, че от 15.01.2020 г. до 30.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца на 5 и 6 години в подготвителна група към СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение. Прием в VIII клас. Свободни места след 3-то класиране, както следва: Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой. Заявления за участие след трети етап се подават в канцеларията на училището от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл. от … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Свободни места след 3-то класиране

Съобщение

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение

Училищен план-прием

Училищен план-прием Заповед Кликнете тук

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Училищен план-прием

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за графика на дейностите по приемането на ученици в СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград  в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година № Вид дейност Срок и време на училищната комисия назначена със заповед  № … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за И Н Ф О Р М А Ц И Я

Информация за VІІ клас – 2017 година

І. В СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград са утвърдени три паралелки държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година./Заповед №РД-06-0-112 /27.03.2017 година на Началника на РУО-Пловдив/  – 2 паралелки – 52 места  с профил «Чужди езици» – … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Информация за VІІ клас – 2017 година

Заповед прием І и V клас

З А П О В Е Д № 412 21.03.2017 година На основание член 259, ал.1   от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.19, ал.1, т.5 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически … Има още

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Заповед прием І и V клас

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за

Съобщение.

Променени са датите на класна работа по математика V – ХІІ клас и по английски език ІХ – ХІІ клас. Новият файл е качен в сайта на училището.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение.

З А П О В Е Д № 219 15.12.2016 година На основание член 259, ал.1 и член 258, ал.1 и във връзка с чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.14, ал.1 от Правилника за създаване,устройството и … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за

Училищен електронен вестник

Коледен брой

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Училищен електронен вестник

Покана – обществен съвет

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Покана – обществен съвет

Обществен съвет

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Обществен съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПРИЕМ  СЛЕД  VІІ  КЛАС СУ „СВЕТИ  КНЯЗ  БОРИС  І”  –  АСЕНОВГРАД  УВЕДОМЯВА,  ЧЕ  СЛЕД  ІІІ-ТИ  ЕТАП  НА  КЛАСИРАНЕ  И  ЗАПИСВАНЕ  ИМА  СВОБОДНИ  МЕСТА,  КАКТО  СЛЕДВА: ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК”      –     1 брой; Заявления  за  участие  след  трети  етап  на  … Има още

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Промяна в името на училището

Уважаеми колеги, ученици и родители от 01.08.2016 г. името на нашето училище е Средно училище „Свети княз Борис І“ – Асеновград

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Промяна в името на училището

Стихотворение

БЯЛА  КАРТИНА Красива и снежна, студена и нежна, с пухкавия сняг зима иде пак. По дървета,по балкани, по покриви и по поляни, снегът краси земята, и тъй радва децата. По-красива нещо от това, няма никъде в света. Детските усмивки и … Има още

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Стихотворение

Успех за Стоян Стоянов от 6 а клас

 Стоян Стоянов от 6 а клас спечели 1-во място в своята възрастова група на турнира по шахмат „Купа Тримонциум“

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Успех за Стоян Стоянов от 6 а клас