Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ – Асеновград
уведомява всички заинтересовани лица, че на основание заповед
№ А-2055 / 11.11.2020 г. на Кмета на Община Асеновград за периода
от 12. 11. 2020 г. до 22. 11. 2020 г. включително организацията на
учебния процес е следната:

• І – VІІ класове – присъствено – първа смяна;
• VІІІ – ХІІ класове – ОРЕС – втора смяна.

Учебният процес е обезпечен.

Публикувано в Новини и успехи. Постоянна връзка.