Съобщение

Уведомяваме ви, че на основание
заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г.
на Министъра на образованието и
науката организацията на учебния
процес за периода от 04.01.2021 г.
до 31.01.2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:40 часа;
– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават
от разстояние в електронна среда.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.