Съобщение!

Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,заповед № РД09-290/29.01.2021 г.на Министъра на образованието  и науката и заповед № 312/01.02.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. ще  бъде  следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават присъствено с начален час 8:40 часа;

– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават по график, както следва:

  • От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7,8 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.
  • От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 6,7,8,9 и 12 клас се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.
  • От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6,9 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 5,7,8,10 и 11 клас се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.
  • Присъственото обучение на учениците от І до ХІІ клас ще се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

03.02.2021 г. (сряда) е междусрочна ваканция.

От Ръководството на училището

Публикувано в Новини и успехи. Постоянна връзка.