Съобщение

Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед № РД 09-607 / 11.03.2021 на министъра на МОН, от  15.03.2021 до 26.03.2021 вкл. всички ученици от V до ХІІ клас от  СУ Свети княз Борис І – Асеновград,  ще се обучават от разстояние в електронна среда по седмично разписание за ІІ учебен срок.

Бъдете здрави!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици. Постоянна връзка.