Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД 09-748/19.03.2021 год. на Министъра на образованието и науката и заповед № 366 от 19.03.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 9:00 часа;

– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа;

От Ръководството на училището

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.