Съобщение

Уважаеми родители,
От 10. 05. 2021 г. до 14. 05. 2021 г. присъствено се обучават учениците
от 5, 6, 9, 11 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час
40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 7, 8 и 10 се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.