СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на училището уведомява
всички заинтересовани лица, че организацията
на образователния процес за периода от
31. 05. 2021 г. до 30. 06. 2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:20 часа;

– Учениците от V – VІІІ клас ще се обучават
присъствено с начален час 7:30 часа;

– Учениците от ІХ – ХІ клас ще се обучават
присъствено с начален час 13:30 часа;

Учебните занятия се провеждат по утвърденото
седмично разписание за втория учебен срок.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.