Съобщение

От 21.06.2021 г./понеделник/ до 30.06.2021 г.
учениците от VІІ до ХІ клас се обучават
присъствено на една смяна.
Организацията на учебните занятия
е следната:

Час Продължителност:

1   08:00 – 08:40 ч.

2   08:50 – 09:30 ч.

3   09:40 – 10:20 ч.

4   10:40 – 11:20 ч.

5   11:30 – 12:10 ч.

6   12:20 – 13:00 ч.

7   13:10 – 13:50 ч.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.