1 клас – родителска среща

Уважаеми родители на първокласници!
На 10.09.2021 ще се проведе родителска среща, на която ще получите
указания за учебната година на вашите ученици.

Заповядайте в 17.20 в каб. 207 (1 Б клас) и каб. 210 (1 Б клас).

Носете химикал.
Заради епидемичната обстановка е уместно присъствието само на един от
родителите.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.