СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ –
Асеновград уведомява всички заинтересовани лица,
че учебната 2021/2022 година ще бъде открита
на 15.09./сряда/ в 10.00 часа. Във тази връзка
всички ученици от І, V, VІІІ и ХІІ клас трябва
да бъдат в 9.45 часа в двора на училището, за да
участват в тържественото откриване.
Учениците от другите класове на 15.09. ще
присъстват в училище по следния график:
ІІ – ІV клас – от 11:00 до 11:40 часа;
VІ – VІІ клас – от 11:15 до 11:45 часа;
ІХ – ХІ клас – от 12:15 до 13:00 часа.
Учениците ще влизат от източния вход на
училищната сграда при спазване на всички
противоепидемични мерки.

През учебната 2021/2022 година училището ще
осъществява двусменен режим на обучение на
учениците.

През месец септември 2021 г. графикът
е следният:
Първа смяна: ІХ – ХІІ клас;
Втора смяна: V – VІІІ клас.
Здрава, спокойна и успешна учебна 2021/2022
година!

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.