Международен ден на толерантостта – 16 ноември.

Представители на ученическия училищен съвет запознаха учениците от 1 до 4 клас с темата за толерантността във връзка с предстоящия Международен ден на толерантостта – 16 ноември. Прочетоха им стихотворение „Толерантност“ написано от ученичката Мелиса Шакирова. Представителите на УУС подариха на всеки клас правила на толерантността и обещаха на малките ученици да се срещат редовно с тях за да обсъждат как се справят с правилата.

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.