С П И С Ъ К
на учениците, приети в първи клас
за учебната 2023/2024 година

 

Публикувано в Новини и успехи. Постоянна връзка.