ПРИЕМ В VIII-ми КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ
Комисията по записване на ученици
във връзка с държавния план – прием в
VІІІ клас за учебната 2023 /2024 година ще
работи в кабинет № 106 от 08.00 часа до 18.00 часа.

Публикувано в Новини и успехи. Постоянна връзка.