Свободни места за ученици

Към дата 23.04.2021


Паралелка                            Профил                                 Свободни места


1 а                                      общообразователен                          5
1 б                                      общообразователен                          4
2 а                                      общообразователен                          2
2 б                                      общообразователен                          3
3 а                                      общообразователен                          5
3 б                                      общообразователен                          4
5 а                                      общообразователен                          1
5 б                                      общообразователен                          2
6 а                                      общообразователен                          4
6 б                                      общообразователен                          2
6 в                                      общообразователен                          3
6 а                                      общообразователен                          5
7 б                                      общообразователен                          3
8 в                                      природни науки                                 1
10 а                                    чужди езици                                        1
11 а                                    чужди езици                                        1
11 б                                    чужди езици                                        4
11 в                                     природни науки                                4
12 а                                    чужди езици                                       4
12 б                                    чужди езици                                       5