Графици

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ІІІ КЛАС –

График на дейностите – 08.06  –  23.06. 2021

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ, ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV-VІ КЛАС
График на дейностите – 15.06  –  30.06. 2021

 

График консултации 

График класни и контролни работи

График изпитни сесии

График на изпитите в самостоятелна форма