Пролетна ваканция!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Пролетна ваканция!

Прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД 09-748/19.03.2021 год. на Министъра на образованието и науката и заповед № 366 от 19.03.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 9:00 часа;

– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа;

От Ръководството на училището

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед № РД 09-607 / 11.03.2021 на министъра на МОН, от  15.03.2021 до 26.03.2021 вкл. всички ученици от V до ХІІ клас от  СУ Свети княз Борис І – Асеновград,  ще се обучават от разстояние в електронна среда по седмично разписание за ІІ учебен срок.

Бъдете здрави!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

8 март – Международен ден на жената!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за 8 март – Международен ден на жената!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Трети март – Национален празник на България

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Трети март – Национален празник на България

Първи март – празникът на мартениците и пролетта!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Първи март – празникът на мартениците и пролетта!

24 февруари – Ден на розовата фланелка, против тормоза в училище!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за 24 февруари – Ден на розовата фланелка, против тормоза в училище!

9-ти февруари – Международен ден за безопасен интернет!

Днес е Международен ден за безопасен интернет. Отбелязва се от 2004 г. през втория вторник на февруари с подкрепата на европейската мрежа на центровете за безопасен интернет „ИнСейф“ и Европейската комисия.

Целта е да се повиши информираността на обществото за онлайн технологиите и да се насърчи по-безопасното и по-отговорно използване на интернет пространството, особено сред децата и младите хора.

Всяка година в кампанията се включват организации от близо 170 страни. Мотото на деня за 2021 г. е „Да се обединим за един по-добър интернет“.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за 9-ти февруари – Международен ден за безопасен интернет!

Съобщение!

Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,заповед № РД09-290/29.01.2021 г.на Министъра на образованието  и науката и заповед № 312/01.02.2021 г. на Директора на училището организацията на учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. ще  бъде  следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават присъствено с начален час 8:40 часа;

– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават по график, както следва:

  • От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7,8 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.
  • От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 6,7,8,9 и 12 клас се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.
  • От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6,9 и 12 клас с начален час 13:30 часа с продължителност на учебния час 40 минути по седмично разписание за втория учебен срок. През този период учениците от 5,7,8,10 и 11 клас се обучават от разстояние в електронна среда с начален час 8:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.
  • Присъственото обучение на учениците от І до ХІІ клас ще се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

03.02.2021 г. (сряда) е междусрочна ваканция.

От Ръководството на училището

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение!

Съобщение

Уведомяваме ви, че на основание
заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г.
на Министъра на образованието и
науката организацията на учебния
процес за периода от 04.01.2021 г.
до 31.01.2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:40 часа;
– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават
от разстояние в електронна среда.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Весели празници!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Весели празници!

Съобщение!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение!

Съобщение!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение!

На вниманието на родители и ученици!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за На вниманието на родители и ученици!

Съобщение!

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение!

Съобщение!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение!

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ – Асеновград
уведомява всички заинтересовани лица, че на основание заповед
№ А-2055 / 11.11.2020 г. на Кмета на Община Асеновград за периода
от 12. 11. 2020 г. до 22. 11. 2020 г. включително организацията на
учебния процес е следната:

• І – VІІ класове – присъствено – първа смяна;
• VІІІ – ХІІ класове – ОРЕС – втора смяна.

Учебният процес е обезпечен.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Съобщение