Важно съобщение

Важно съобщение – относно обучението в електронна среда!

Прочетете тук…

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Важно съобщение

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

5 октомври – Денят на учителя

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за 5 октомври – Денят на учителя

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ –
Асеновград уведомява всички заинтересовани лица,
че учебната 2021/2022 година ще бъде открита
на 15.09./сряда/ в 10.00 часа. Във тази връзка
всички ученици от І, V, VІІІ и ХІІ клас трябва
да бъдат в 9.45 часа в двора на училището, за да
участват в тържественото откриване.
Учениците от другите класове на 15.09. ще
присъстват в училище по следния график:
ІІ – ІV клас – от 11:00 до 11:40 часа;
VІ – VІІ клас – от 11:15 до 11:45 часа;
ІХ – ХІ клас – от 12:15 до 13:00 часа.
Учениците ще влизат от източния вход на
училищната сграда при спазване на всички
противоепидемични мерки.

През учебната 2021/2022 година училището ще
осъществява двусменен режим на обучение на
учениците.

През месец септември 2021 г. графикът
е следният:
Първа смяна: ІХ – ХІІ клас;
Втора смяна: V – VІІІ клас.
Здрава, спокойна и успешна учебна 2021/2022
година!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

1 клас – родителска среща

Уважаеми родители на първокласници!
На 10.09.2021 ще се проведе родителска среща, на която ще получите
указания за учебната година на вашите ученици.

Заповядайте в 17.20 в каб. 207 (1 Б клас) и каб. 210 (1 Б клас).

Носете химикал.
Заради епидемичната обстановка е уместно присъствието само на един от
родителите.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за 1 клас – родителска среща

Информация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в I и VIII клас

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпуска независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас, издадено от училището;
копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 3121 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес https://edelivery.egov.bg , раздел “Заяви еУслуга”, Агенция за социално подпомагане.

Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Информация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в I и VIII клас

Постигнат успех!

Публикувано в Новини и успехи, Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Съобщение

От 21.06.2021 г./понеделник/ до 30.06.2021 г.
учениците от VІІ до ХІ клас се обучават
присъствено на една смяна.
Организацията на учебните занятия
е следната:

Час Продължителност:

1   08:00 – 08:40 ч.

2   08:50 – 09:30 ч.

3   09:40 – 10:20 ч.

4   10:40 – 11:20 ч.

5   11:30 – 12:10 ч.

6   12:20 – 13:00 ч.

7   13:10 – 13:50 ч.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Съобщение

Ръководството на СУ „Свети княз Борис І“ –
Асеновград уведомява всички заинтересовани
лица, че 17.06.2021 г. /четвъртък/ е неучебен
ден.Училището организира Ден на отворените
врати – събитие, при което входът е свобовен
за всички желаещи да станат съпричастни към
работата и постиженията на учениците и учителите.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Съобщение

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Постигнат успех!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за Постигнат успех!

Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

Публикувано в Новини и успехи | Коментарите са изключени за Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

1 юни – Международен ден на детето!

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за 1 юни – Международен ден на детето!

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на училището уведомява
всички заинтересовани лица, че организацията
на образователния процес за периода от
31. 05. 2021 г. до 30. 06. 2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:20 часа;

– Учениците от V – VІІІ клас ще се обучават
присъствено с начален час 7:30 часа;

– Учениците от ІХ – ХІ клас ще се обучават
присъствено с начален час 13:30 часа;

Учебните занятия се провеждат по утвърденото
седмично разписание за втория учебен срок.

Публикувано в Успехи на ученици | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ